succesvolle procesverbetering en organisatieverandering
proNEXT project management

Nationale en internationale ervaring in ICT projecten

proNEXT heeft een groot trackrecord op het gebied van project management. We hebben nationale en internationale ervaring in grote SAP-projecten, met een focus op het implementeren van procesverbeteringen en organisatieveranderingen. 

proNEXT helpt u met het bereiken van de beoogde resultaten op het snijvlak van business en ICT. Wij zorgen voor een realistische planning, brengen structuur aan in noodzakelijke activiteiten en monitoren voortdurend de gestelde doelen. 

proNEXT heeft een ruime ervaring in complexe projecten; van het creëren van draagvlak bij de verschillende doelgroepen tot en met de daadwerkelijke implementatie en beheer. 

proNEXT stuurt het proces op basis van een diepgaand begrip van de inhoud. Wij brengen succesvolle projecten tot stand door ervaring en toepassing van pragmatische methodieken, gecombineerd met sterke sociale vaardigheden.